Tuotanto

Turun tehtaamme tuotanto keskittyy pääasiassa protoihin, nopeisiin piensarjoihin ja paikkosarjoihin. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti parantamaan tuotantokalustoamme, jotta pystymme vastaamaan nykyajan piirilevyjen vaatimuksiin valmistuksen osalta.

CAM

Asiakkaan tiedostojen työstäminen tuotannolliseen muotoon on yksi tärkeimmistä piirilevyvalmistuksen vaiheista.Tässä vaiheessa tehdään tuotannollistamisen tarkistus ja samalla määräytyy panelointi, mahdolliset lisämerkinnät, reikäkoot ja lukuisa joukko muita teknisiä seikkoja. Tiedostoista saattaa löytyä myös suunnitteluvirheitä jotka jo tässä vaiheessa löytyessään estävät asiakkaalta turhien kustannusten syntymistä ja ajan hukkaantumista.

CAM

 

 

 

 

 

 

 

Valotus

Kuvionsiirtoa varten tulostetaan tuotantoa varten työfilmit. Kuvassa Orbotechin filmiplotteri. Normaalisti huoneessa on erikoisvalaistus päällä jottei valoherkkä filmi reagoi siihen ei toivotulla tavalla.

filmiplotteri

 

 

 

 

 

 

Syövytys

Syövytyslinjan jälkeen piirilevyssä tulee ensimmäistä kertaa esille asiakkaan suunnittelemat johdinkuviot.

syövytyslinja

 

 

 

 

 

 

Kemialliset prosessit

Piirilevyn valmistukseen tarvitaan useita erillisiä kemiallisia tai elektrolyyttisiä käsittelyjä. Heti alussa (2 krs levyt) porauksen jälkeen kasvatetaan metallointi läpivienteihin. Myöhemmässä vaiheessa kasvatetaan lopullinen kuparointi sekä läpivienteihin että top ja bottom puolille. Kerroslevyissä on omat lisä vaiheensa eli mm. ruskeaoksidointi ja desmear. Kuvassa yhden tuotantovaiheen PAL linja.

PAL-linja

 

 

 

 

 

 

Loppupinnoitus

Loppupinnoitettavat levyt mikroetsataan ennen pinnoitusta, ja vaihtohtoisesti tinataan joko lyijyttömällä tai joissakin tapauksissa lyijyllisellä kastotinalla.

kastotinakone (lyijyllinen HAL)

Quick Silver kastotinakone (lyijyllinen HAL)

mikroetsilinjasto

PILL mikroetsilinjasto

kastotinakone (lyijytön HAL)

PENTA 550 kastotinakone (lyijytön HAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testaus

Flying probe sähköinen testaus (MICROCRAFT EMMAt) sopivat hyvin protojen ja piensarjojen sähköisen toiminnan testaamiseen.

Testauslaitteita